(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 28/6/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1