(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Qũy hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 01 tháng 06 năm 2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Qũy hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Qũy hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước;

Địa chỉ: Đường 6/1, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

- Vườn cây cao su gắn liền với quyển thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn sử dụng còn lại: Bao gồm:

+ Tiền thuê đất một lần cho thời hạn sử dụng còn lại với diện tích 220.043,5 m2

Gía khởi điểm: 6.281.142.000đ (Sáu tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu một trăm bốn mươi hai ngàn đồng)

+ Vườn cây cao su gắn liền với quyền thuê đất với tổng diện tích vườn cây: 22,00435 ha, Trồng năm 2014, sinh trưởng bình thường, đường giao thông thuận lợi có suối nhỏ ở giữa vườn cây, bình độ tốt.

Gía khởi điểm: 9.949.025.000đ (Chín tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Địa chỉ tài sản: Tiểu khu 60, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng đất: Đất rừng sản xuất

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần

Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23/7/2064

Tài sản được tổ chức đấu giá thành 01 gói

4/ Tổng giá khởi điểm: 16.230.167.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm ba mươi triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2021 đến 17h 00 phút ngày 25/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (trong giờ hành chính).

6/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 17/6/2021 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Hiền (0918.607567) để được hướng dẫn xem tài sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 02/6/2021 đến 17h 00 phút ngày 25/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước.

9/ Tiền đặt trước: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 20% trên giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 23/6/2021 đến 16h 00 phút ngày 25/6/2021. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

10/ Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ /hồ sơ.

11/ Hình thức, phương thứcđấu giá và bước giá:

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Bước giá: 1% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu

12/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

12.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo quy định của Luật đất đai và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

12.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành (trong đó cam kết sử dụng đất và tài sản đúng mục đích, đúng quy chế quản lý quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc Tập đoàn thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Có bản sao CMND/CCCD/HC và hộ khẩu đối với cá nhân và bản sao CMND/CCCD/HC và giấy phép kinh doanh đối với tổ chức (Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

- Có cam kết xem tài sản và Chứng từ nộp tiền đặt trước tại thời điểm đăng ký (nếu có).

* Ghi chú: Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ được đăng ký tham gia đấu giá đúng đối tượng, đúng thời gian đăng ký và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước. Số ĐT 02713.887622