(BĐT) - Comeco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá cho thuê nhà tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1