(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 28/4/2022, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM ảnh 1