(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 28, 29 và 30/9/2018, có 87 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 28-30/09: Có 87 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 28-30/09: Có 87 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 17/9/2018 trở về trước, nhưng đến các ngày 28, 29 và 30/9/2018 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của UBND xã Thuận Đức (huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Trạm y tế xã Thuận Đức” được phê duyệt tại Văn bản số 225/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; KHLCNT của UBND huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong, khu 9, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ” được phê duyệt tại Văn bản số 4112/QĐ-UBND ngày 24/10/2017; KHLCNT của Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao cho dự toán “Mua sắm vật tư, linh kiện” được phê duyệt tại Văn bản số 491/QĐ-V7 ngày 11/9/2018; KHLCNT của UBND xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Cổng, hàng rào Trung tâm văn hóa xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới” được phê duyệt tại Văn bản số 77/QĐ-UBND  ngày 14/6/2018; KHLCNT của Bệnh viện Quận 4 (TP.HCM) cho dự án “Cung cấp dịch vụ sửa chữa cho hệ thống máy lạnh tại Bệnh viện Quận 4” được phê duyệt tại Văn bản số 259/QĐ-BVQ4 ngày 10/09/2018; KHLCNT của Trung tâm y tế huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho “Công trình: Mái vòm các Trạm Y tế Ea Tlinh, Cư Knia, Nam Dong, Đắk Wil thuộc huyện Cư Jút” được phê duyệt tại Văn bản số 1713a/QĐ-SYT ngày 26/4/2018; KHLCNT của Huyện ủy Ba Vì (TP. Hà Nội) cho dự án “Lắp đặt trang thiết bị giao ban trực tuyến hội trường lớn Huyện ủy Ba Vì, thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 2329/QĐ-UBND ngày 31/8/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm thành phố (Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố)” được phê duyệt tại Văn bản số 2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho dự toán “Mua phim X quang, vật tư mổ mắt” được phê duyệt tại Văn bản số 676/QĐ-BVĐK ngày 05/9/2018; KHLCNT của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho dự án “Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Sở Tài chính và 4 đơn vị trực thuộc” được phê duyệt tại Văn bản số 125/QĐ-STTTT ngày 15/8/2018; KHLCNT của Cục Quân huấn/BTTM cho dự án “Cải tạo, xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội (Giai đoạn 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 2765/QĐ-BQP ngày 14/7/2017; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9 (TP.HCM) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp 7 trạm y tế trên địa bàn quận” được phê duyệt tại Văn bản số 319/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; KHLCNT của UBND xã Phượng Hoàng (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho dự án “Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Mầm non xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 68/QĐ-UBND ngày 07/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Sửa chữa Trường Mầm non Hoa Phượng, thị trấn Buôn Trấp” được phê duyệt tại Văn bản số 1256/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, dự án “Sửa chữa trường mầm non Sơn Ca, xã Dray Sáp” được phê duyệt tại Văn bản số 1238/QĐ-UBND ngày 27/6/2018; KHLCNT của Trung tâm Điều hành thông tin, Chi nhánh tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh cho dự án “Sửa chữa cải tạo hệ thống nguồn điện giám sát ATS tại các đài trạm” được phê duyệt tại Văn bản số 93/QĐ-ĐHTT-TH ngày 07/9/2018; KHLCNT của Nhà Văn hóa huyện Ea HLeo (tỉnh Đắk Lắk) cho dự toán “Mua sắm phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Ford Ranger, biển kiểm soát 47A-000.06” được phê duyệt tại Văn bản số 2373/QĐ-UBND ngày 06/9/2018; KHLCNT của UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) cho dự án “Sửa chữa mương trung thủy nông thôn Nặm Là – Khâu Rom xã Quảng Nguyên; Hạng mục: Sửa chữa kênh mương” được phê duyệt tại Văn bản số 2810/QĐ-UBND ngày 10/9/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây lắp KK cho “Công trình cải tạo nền tầng hầm, sân vườn và các phòng làm việc nhà hiệu bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế” được phê duyệt tại Văn bản số 882/QĐ-ĐHH ngày 29/6/2018; KHLCNT của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Đá Bạc Vinacomin cho dự án “Sửa chữa 05 hệ thống điện trên đầu máy CK1F” được phê duyệt tại Văn bản số 764/QĐ - VLC ngày 31/8/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 366 cho dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 do Chính phủ Đức tài trợ (KfW8)” được phê duyệt tại Văn bản số 5125/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2017; KHLCNT của UBND xã Kroong (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho dự án “Chăn nuôi dê sinh sản tạo sinh kế giảm nghèo bền vững” thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững xã Kroong năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 2758/QĐ-UBND ngày 30/8/2018; KHLCNT của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cho dự án “Cung cấp giải pháp chuyển mạch và bảo mật cho mạng lõi của hệ thống CNTT” được phê duyệt tại Văn bản số 94.NQ-PTI-HDQT ngày 23/8/2018; KHLCNT của UBND thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Trường Mầm non Hoa Mai 3” được phê duyệt tại Văn bản số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương cho dự án “Cung cấp vật tư và dịch vụ kỹ thuật đại tu tổ máy H1” được phê duyệt tại Văn bản số 1304/QĐ-TĐAV ngày 12/9/2018; KHLCNT của Cục Chính trị quân đoàn 3 cho dự án “Mua trang thiết bị xưởng in Quân đoàn” được phê duyệt tại Văn bản số 1697/QĐ-BTL ngày 12/9/2018; KHLCNT của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kon Plông (tỉnh Kom Tum) cho dự án “Trang bị sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập cho học sinh hộ nghèo năm học 2018 - 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 545/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; KHLCNT của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho dự án “Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 kiểu dòng tế bào mầm và tế bào sinh dưỡng (germline and somatic mutation) trong ung thư buồng trứng bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequen” được phê duyệt tại Văn bản số 630/QĐ-SKHCN ngày 29/6/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Mương Khuổi phày, Sliền Nội, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 1599/QĐ-UBND ngày 10/9/2018; KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND Quận 10 (TP.HCM) cho dự án “Mua sắm thẻ cào điện thoại” được phê duyệt tại Văn bản số 446/QĐ-VP ngày 10/9/2018; KHLCNT của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định cho “Phê duyệt điều chỉnh dự toán và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua các loại Vaccine phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 2916/QĐ-UBND ngày 29/8/2018; KHLCNT của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cho dự án “Cung ứng vắc xin Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 1897/QĐ-UBND ngày 29/8/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho dự án “Xây dựng tượng Thánh Gióng” được phê duyệt tại Văn bản số 3975 ngày 31/8/2018; KHLCNT của UBND thị trấn Đạ Mri (tỉnh Lâm Đồng) cho dự án “Nhà vệ sinh, xây dựng hàng rào lưới bao sân vận động, tháp nước, lắp đặt hệ thống nước sạch và hệ thống điện Nhà văn hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 809 ngày 29/6/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Nam cho dự án “Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2, tỉnh Tây Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 34/QĐ-EVN SPC ngày 05/01/2018; KHLCNT của UBND xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho dự án “Một số hạng mục trong khuôn viên đình Lý Nhân, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 46/QĐ-UBND ngày 20/7/2018; KHLCNT của Vườn quốc gia Yok Don cho dự toán “Mua cây giống” được phê duyệt tại Văn bản số 863/QĐ-VYD-KHTC ngày 13/9/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) cho dự toán “Mua sắm văn phòng phẩm 3 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh” được phê duyệt tại Văn bản số 476/QĐ-BVML ngày 30/8/2018; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Hà Giang cho dự án “Cải tạo, sửa chữa bưu cục Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 346/QĐ-BĐHG ngày 04/9/2018; KHLCNT của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (TP.HCM) cho dự án “Trang bị bàn ghế học sinh cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1” được phê duyệt tại Văn bản số 2086/QĐ-UBND ngày 12/9/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng GIC Hoàng Phú cho dự toán “Tạp chí Giáo dục Thủ đô từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2019” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-GDTĐ ngày 11/9/2018; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho “Công trình Trạm y tế xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 3183/QĐ-UBND ngày 22/8/2018; KHLCNT của Trung tâm Viễn thông 6 - Viễn thông Hà Nội Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho dự án “Dịch chuyển, cải tạo mạng ngoại vi theo yêu cầu của chính quyền Địa phương và Điện lực khu vực: Dũng Tiến, Tía, Vân La, Khánh Hà, Thị Trấn - Đội VT Thường Tín” được phê duyệt tại Văn bản số 244.1/QĐ-TTVT6-KTNV ngày 30/8/2018, dự án “Thu hồi tuyến cáp đồng đợt 1 năm 2018 khu vực đội VT Thường Tín” được phê duyệt tại Văn bản số 253/QĐ-TTVT6-KTNV ngày 05/9/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An cho dự án “Hệ thống máy ép bùn cho Nhà máy Cấp nước Bình Ảnh thuộc Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh – Gò Đen” được phê duyệt tại Văn bản số 538/QĐ-CNLA ngày 06/4/2018; KHLCNT của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam cho dự án “Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho một số xây trồng chủ lực” được phê duyệt tại Văn bản số 128/QĐ-VKHTLVN ngày 01/3/2018; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân (TP.HCM) cho dự án “Xây dựng Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận Bình Tân” được phê duyệt tại Văn bản số 92/QĐ-SXD-KTXD ngày 19/01/2018; KHLCNT của Cục Quân huấn/Bộ Tổng tham mưu cho dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện Miếu Môn” được phê duyệt tại Văn bản số 2585/QĐ-BQP ngày 30/6/2018; KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc cho dự án “Sửa chữa văn phòng chi nhánh Nam Thanh Bắc Nghệ” được phê duyệt tại Văn bản số 4207/QĐ-NGC ngày 11/9/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho dự toán “Mua thuốc Biệt dược thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 2230/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; KHLCNT của Phòng dân tộc huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Cung cấp phân bón NPK cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ” được phê duyệt tại Văn bản số 3076/QĐ-UBND ngày 08/8/2018; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí CTCP Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật cho dự toán “Mua nguyên vật liệu, hóa chất” được phê duyệt tại Văn bản số 2344A/QĐ-BCT ngày 29/6/2018, dự toán “Mua vật tư, vật liệu, dụng cụ” được phê duyệt tại Văn bản số 2287/QĐ-BCT ngày 28/6/2018, dự toán “Mua nguyên vật liệu dùng trong phòng thí nghiệm” được phê duyệt tại Văn bản số 2287/QĐ-BCT ngày 28/6/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho dự án “Sửa chữa tượng đài công viên Chiến Thắng Bà Rịa” được phê duyệt tại Văn bản số 3217 ngày 19/7/2018, dự án “Chống xuống cấp nhà thi đấu Bà Rịa” được phê duyệt tại Văn bản số 4024 ngày 11/9/2018; KHLCNT của Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên cho dự án “Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Động - Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt Sông Cầu)” được phê duyệt tại Văn bản số 2116/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; KHLCNT của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) cho “Kế hoạch và dự toán mua hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng thường xuyên từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định” được phê duyệt tại Văn bản số 1861/QĐ-UBND ngày 31/8/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Kiến trúc Toàn Phát cho dự án “Trụ sở làm việc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Wil” được phê duyệt tại Văn bản số 246a/QĐ-CT ngày 03/9/2018; KHLCNT của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Di chuyển các tuyến điện 35kV; 6(22)kV; 0,4kV và Trạm biến áp để giải phóng mặt bằng thi công dự án cầu vượt QL 18A vận tải than ra cụm cảng Km6 tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả” được phê duyệt tại Văn bản số 414/QĐ-TTPTQĐ ngày 13/9/2018; KHLCNT của Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Cầu treo tổ 10 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 1889/QĐ-UBND ngày 12/9/2018; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV – Kho lạnh Satra cho dự án “Đầu tư bổ sung dàn ngưng giải nhiệt công suất 1.150 Kw cho kho lạnh Satra” được phê duyệt tại Văn bản số 979/QĐ-TCT ngày 05/9/2018; KHLCNT của Cục thuế Nhà nước tỉnh Tiền Giang cho dự án “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng Thiết bị tin học và cung cấp mực in cho ngành thuế tỉnh Tiền Giang năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 1218A/QĐ-CT ngày 27/6/2018; KHLCNT của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc cho “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên năm 2018 tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 22437/QĐ-LĐTBXH ngày 23/8/2018; KHLCNT của UBND xã Cao Thành (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cho dự án “Đường GTNT ngõ xóm thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 85/QĐ-UBND ngày 04/9/2018; KHLCNT của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho dự án “Cầu tàu Hải đội 2/BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh” được phê duyệt tại Văn bản số 3184/QĐ-BQP ngày 08/8/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Vận tải thủy Vinacomin cho dự án “Sửa chữa tàu Vinacomin 05 lên đà định kỳ lần thứ I năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 403/QĐ-VWTC ngày 08/9/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin cho dự án “Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin” được phê duyệt tại Văn bản số 4486/QĐ-VMIC-HĐQT ngày 06/12/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Đường dây điện hạ thế tại trạm bơm Quỳnh Ngọc 1, xã Ea Na, huyện Krông Ana” được phê duyệt tại Văn bản số 1252/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, dự án “Lắp điện chiếu sáng buôn Ea Na, huyện Krông Ana” được phê duyệt tại Văn bản số 1253/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, dự án “Sửa chữa trường Tiểu học Trương Vương, xã Bình Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 1236/QĐ-UBND ngày 27/6/2018, dự án “Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dray Sáp (phân hiệu Buôn Kuốp)” được phê duyệt tại Văn bản số 1250/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường vào bãi rác và chôn lấp chất thải tập trung Buôn Êcăm, thị trấn Buôn Trấp” được phê duyệt tại Văn bản số 1259/QĐ-UBND ngày 29/6/2018; KHLCNT của VNPT Hà Nội cho dự án “Thuê cơ sở hạ tầng BTS phát sóng trạm Vinaphone tại Hà Nội_Đợt 16_Tháng 05/2018 (15 trạm)” được phê duyệt tại Văn bản số 3468/QĐ-VNPT-HNi-ĐT ngày 04/7/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho dự án “Nhà làm việc Văn phòng Huyện ủy Tân Lạc” được phê duyệt tại Văn bản số 193/QĐ-UBND ngày 27/02/2018; KHLCNT của UBND x ã Cư Elang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Đường giao thông liên thôn từ thôn 1 đi thôn 6C, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” được phê duyệt tại Văn bản số 203/QĐ-UBND ngày 10/9/2018; KHLCNT của Trường Đại học Ngoại Thương cho dự án “Cung cấp giáo trình và tài khoản học tiếng Anh trực tuyến cho Trường ĐH Ngoại thương” được phê duyệt tại Văn bản số 1965/QĐ-ĐHNT ngày 13/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp ĐH.86 đoạn qua xã Minh Hoàng (Km6+200 - Km7+200)” được phê duyệt tại Văn bản số 3897/QĐ-UBND ngày 30/8/2018; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho dự án “Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và các TBA khu vực phường Hố Nai, phường Tân Hòa năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 2382/QĐ-PCĐN ngày 07/9/2018; KHLCNT của UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 4430/QD-UBND ngày 14/9/2018; KHLCNT của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” được phê duyệt tại Văn bản số 98/QĐ-STC ngày 15/8/2018; KHLCNT của UBND xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Đường giao thông nông thôn, cầu trên tuyến và nạo vét, làm mới tuyến mương kẹp đường đoạn từ 12/9 đi ngã ba cống Xẹo xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 259/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý Xây dựng NTM xã Trà Bình (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Khu xử lý rác thải xã Trà Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 3339/QĐ-UBND ngày 31/8/2018; KHLCNT của Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau cho dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 371/QĐ-SKHĐT ngày 27/8/2018; KHLCNT của Cục Trang bị và Kho vận cho “Kế hoạch mua sắm hàng hóa thuộc kinh phí cấp I và Dự phòng chiến đấu năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 3426/QĐ-BCA-H41 ngày 04/7/2018; KHLCNT của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng cho dự án “Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim” được phê duyệt tại Văn bản số 615b/QĐ-TCT ngày 05/5/2017; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho dự án “Đường Tân Tập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – Cảng Long An (dự án thành phần 2 đoạn Quốc lộ 50 – Cảng Long An)” được phê duyệt tại Văn bản số 2049/QĐ-UBND ngày 05/6/2018. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.