(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253822476

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão

Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 28/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 23/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 25/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/03/2022 - 16:00 25/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại thông báo này

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 28/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng