(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2022 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản VIB ủy quyền như sau:
Ngày 28/3/2022, đấu giá căn hộ tại Quận 6, TP.HCM ảnh 1