(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2019 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu.

Địa chỉ: số 106, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Dãy 03 phòng cấp 04 (gồm 02 phòng học và 01 phòng chức năng):

- Bitton: 40 m3; Gỗ: 10 cây x 0,05m x 0,1m x 24,1m = 1,205m3; Tol xi măng: 225 tấm (khổ 870mm x 1.200mm); Sắt: 407kg(chỉ tính phần nổi phía trên); Cửa:   06 bộ, khung sắt 18 cái.

3.2. Dãy 01 phòng học cấp 04: (Bitton, Gỗ, Tol xi măng của phòng này không bán)

- Sắt: 177kg (chỉ tính phần nổi phía trên); Cửa: 02 bộ, khung sắt 06 cái.

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi, đường Giồng nhãn, ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Công văn số 3722/UBND-TH ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Bạc Liêu về việc xin thanh lý 04 phòng cấp 04 (gồm 03 phòng học và 01 phòng chức năng Trường Tiểu học Lê Lợi)

4. Giá khởi điểm: 15.439.500 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/3/2019 đến 17 giờ ngày 25/3/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng nộp ngày 25; 26; 27/3/2019

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/3/2019 đến 17 giờ ngày 25/3/2019tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu ( trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 28/3/2019.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.