(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Chi Cục kiểm lâm tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

4,540m3 gỗ Trai lý (142 thanh tấm) và 2,109m3 gỗ Sến mật (58 thanh tấm) vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ

Chi Cục kiểm lâm tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/10/2021, đấu giá vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2