(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trung tâm Y tế huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại TTYT huyện Yên Phong

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Ngày 28/10/2021, đấu giá thuê tài sản công để làm dịch vụ trông xe tại TTYT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá thuê tài sản công để làm dịch vụ trông xe tại TTYT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá thuê tài sản công để làm dịch vụ trông xe tại TTYT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá thuê tài sản công để làm dịch vụ trông xe tại TTYT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá thuê tài sản công để làm dịch vụ trông xe tại TTYT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 5