(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trường THCS Hoàng Diệu ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Diệu để làm căn tin kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm, chi tiết như sau: - Diện tích: 40 m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng (trừ 3 tháng hè và các ngày lễ tết) (Học kỳ 1: 4 tháng, học kỳ 2: 4 tháng). - Giá thuê cố định trong 5 năm.

Trường THCS Hoàng Diệu

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng ảnh 3