(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1