(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Trường THPT Dưỡng Điềm, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Dưỡng Điềm, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê nhà xe học sinh Trường THPT Dưỡng Điềm

2.2. Số lượng: 01 mặt bằng. Diện tích: 288m2

- Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

+ Công văn số 4513/UBND-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giáo dục và đào tạo;

+ Đề án số 01/THPT DĐ-ĐA ngày 27 tháng 5 năm 2019 của trường THPT Dưỡng Điềm về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê ở trường THPT Dưỡng Điềm;

+ Quyết định số /QĐ-THPTDĐ ngày 12 tháng 9 năm 2020 về việc Về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bán căn tin, nhà xe học sinh của Trường THPT Dưỡng Điềm;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm ngày 12 tháng 9 năm 2020 của trường THPT Dưỡng Điềm.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có tài sản: trườngTHPT Dưỡng Điềm. Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại trườngTHPT Dưỡng Điềm. Địa chỉ:ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 14, ngày 15 tháng 10 năm 2020 trong giờ hành chính..

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệtrườngTHPT Dưỡng Điềm sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Cho thuê nhà xe học sinh: Thời gian 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 9 tháng/năm. Tổng thời gian thuê là 27 tháng = 03 năm) với mức giá khởi điểm là 6.667.000đ/tháng (60.003.000đ/năm). Tổng giá khởi điểm: 180.009.000 đồng.

- Bước giá: Cho thuê nhà xe học sinh: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng với 2.700.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: Cho thuê nhà xe học sinh: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/10/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23, ngày 26 và ngày 27 tháng 10 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Cụ thể: xe đạp: 500đ/chiếc/lượt; xe gắn máy, xe máy điện: 1.000đ/chiếc/lượt.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.