Ngày 27/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng PT Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng PT Thanh Hóa; ông Nguyễn Xuân Cường và bà Lê Thị Dung.

2. Tài sản đấu giá:

2.1. Quyền sử dụng đất tại ô 5 - BT1 - Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND thành phố Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 066072 ngày 13 tháng 02 năm 2007 mang tên ông Nguyễn Xuân Cường, bà Lê Thị Dung có đặc điểm như sau:

Thửa đất số 00. Tờ bản đồ số:

Địa chỉ thửa đất: Ô5 - BT1 - Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích trong giấy chứng nhận QSD đất: 346,03 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 346,03 m2; sử dụng chung: Không m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở 346,03 m2. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tài sản trên đất: Móng nhà kết cấu bê tông cốt thép.

2.2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa theo Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước số 06/2007/HĐTD ngày 29/12/2007 và các phụ lục hợp đồng, hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung đã ký giữa chi nhánh NHPT Thanh Hóa và Công ty TNHH Đại lý vận tải biển Rạng Đông; hợp đồng tín dụng đầu tư (áp dụng lãi suất thỏa thuận) số 07-4/2011/HĐTĐ-NHPT PC ngày 09/09/2011 và các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung đã ký giữa chi nhánh NHPT Thanh Hóa và Công ty TNHH Đại lý vận tải biển Rạng Đông; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 01/2014/HĐTCQSDĐ-NHPT ngày 18/11/2014 đã ký giữa chi nhánh NHPT Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Cường - bà Lê Thị Dung và Công ty TNHH Đại lý vận tải biển Rạng Đông.

3. Giá khởi điểm: 10.163.400.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ một trăm sáu ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí mà người mua tài sản trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 12/03/2020 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 24/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên.

6. Phí tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Từ ngày 24/03/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/03/2020 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước được quy định chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ, ngày 27/03/2020 tại Hội trường tầng 1 - Khách sạn Hoa Hồng. Đ/c: Số 102 Đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng tham khảo hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên. Đ/c: Ô 177 MBQH 89 XD/UBTH Đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính. Điện thoại: 02373.724.994).

Chuyên đề