(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 1: Bột kẽm oxit (Zinc oxide), Số lượng: 323,3 tấn; Giá khởi điểm: 992.854.300 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi hai triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn, ba trăm đồng). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ. Lô 2: Bột kẽm oxit (Zinc oxide), Số lượng: 104,39 tấn. Giá khởi điểm: 317.241.210 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn, hai trăm mười đồng). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Ngày 27/9/2021, đấu giá 2 lô bột kẽm oxit tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá 2 lô bột kẽm oxit tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá 2 lô bột kẽm oxit tại tỉnh Lào Cai ảnh 3