(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

01 (một) lô tài sản gồm 61 (sáu mươi mốt) mặt hàng sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 27/8/2021, đấu giá 1 lô tài sản gồm 61 mặt hàng tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 8