(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh (Địa chỉ: Kiệt 38 đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thông báo tổ chức đấu giá vào ngày 27/7/2020 là cho thuê quyền sử dụng 20 lô quầy tại chợ Hải Xuân, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với các thông tin như sau:

1. Đơn vị có tài sản: UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 Ngày 27/07/2020.

3. Tài sản đấu giá. Cho thuê quyền sử dụng lô quầy tại chợ Hải Xuân, xã Hải Hưng

- Diện tích các lô: Diện tích 01/ lô quầy là 6.25m2 (2,5m x 2,5 m )

- Giá khởi điểm: Cao nhất: 10.313.000đồng/lô quầy; thấp nhất: 8.750.000đồng/lô quầy

(chi tiết các lô quầy được niêm yết tại nơi có lô quầy đưa ra đấu giá).

- Thời hạn cho thuê lô quầy: 5 năm.

4. Địa điểm, thời gian nộp tiền ký quỹ:

- Ngày 22, 23, 24/07/2020. Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ (bằng tiền mặt) tại UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Mức nộp tiền ký quỹ:

Các lô quầy có giá sàn từ 8.000.000đ trở lên/lô/5 năm: 1.500.000đồng.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô quầy thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số lô quầy tham gia đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 24/07/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty hoặc tại UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Phí người tham gia: Lô quầy có giá khởi điểm dưới 20 trđ: 50.000đồng/hồ sơ

6. Thời gian, địa điểm xem lô quầy đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem lô quầy từ ngày niêm yết, thông báo đến 16h00 ngày 24/07/2020 tại nơi có lô quầy đưa ra tổ chức đáu giá. (Chợ Hải Xuân, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

8. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty hoặc tại Văn phòng UBND xã Hải Hưng, nộp tiền đặt trước, bản sao CMND để lưu hồ sơ.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá

10. Phương thức đấu giá: Bằng phương thức trả giá lên

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty ĐT: 0233577989; DĐ: 0911465989