(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2020 do Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản: Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu, số 127C đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Vị trí tài sản đấu giá: Tại số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Mục đích sử dụng tài sản đấu giá: Thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa thực hiện phương án “Đầu tư xây dựng và khai thác bến phà cao tốc tạm thời Vũng Tàu - Cần Giờ và ngược lại tại Cảng vụ Đường thủy nội địa để vận tải hành khách – hàng hóa theo tuyến cố định bằng phà biển”.

Chi tiết tài sản được thuê quyền khai thác thể hiện tại Quyết định số 1375A/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án “Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

- Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản: Đến khi dự án Phà Vũng Tàu – Cần Giờ được đưa vào khai thác.

- Tiến độ thực hiện: Tiến độ thi công cải tạo, sửa chữa tạm một số hạng mục nhỏ liên quan, xây dựng bến phà tạm, đưa tuyến vận tải bằng phà từ Vũng Tàu đi Cần Giờ và ngược lại vào khai thác, hoạt động chậm nhất cuối tháng 8 năm 2020.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Ngày 27/7/2020, đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

+ Giá thuê trên 1 năm của 04 năm tiếp theo liền kề tính từ ngày kết thúc thời gian thuê năm đầu tiên = (Giá trúng đấu giá của năm đầu – 100.000.000 đồng) + Giá thu biến đổi (tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê) theo tỷ lệ đơn vị trúng giá chào khi tham gia trả giá.

+ Định kỳ 05 năm một lần, đơn vị quản lý tài sản thực hiện điều chỉnh giá cho thuê quyền khai thác tài sản (giá thu cố định, giá thu biến đổi) theo quy định của Luật đất đai và các chính sách liên quan hướng dẫn thi hành Luật; theo tình hình thực tế doanh thu từ khai thác tài sản này của 05 trước liền kề để đề xuất giá biến đổi (tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Giá cho thuê sẽ điều chỉnh cho phù hợp ngay sau khi công tác quyết toán hạng mục công trình bến sà lan 750T và kết cấu mặt bãi (hạ tầng kỹ thuật) thuộc dự án Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa được quyết toán chính thức.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 126.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đổng chẵn), thời gian nộp từ 15 giờ 30 phút, ngày 22/7/2020 đến 15 giờ, ngày 24/7/2020 (chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/7/2020 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ), nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 07/7/2020 đến 10 giờ, ngày 22/7/2020 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

6. Thời gian xem tài sản: Xem trong giờ hành chính, ngày 14/7/2020 và ngày 15/7/2020 tại số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 07/7/2020 đến 10 giờ, ngày 22/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Thời gian thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22/7/2020 (thứ 4).

9. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, có đủ điều kiện đăng ký, tham gia đấu giá để thực hiện các cam kết, nghĩa vụ tài chính và triển khai sử dụng, khai thác tài sản theo đúng mục đích đã xác định trong đề án khai thác được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Tiêu chí điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp tham gia đấu giá thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa:

Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan, cụ thể các tiêu chí sau:

* Tổng vốn thực hiện dự án: Nhà thầu tham gia đấu giá phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về tổng vốn thực hiện dự án (Giá khởi điểm cho thuê + kinh phí đầu tư phương tiện + kinh phí đầu tư bến bãi), cụ thể:

- Về năng lực tài chính: Doanh nghiệp phải chứng minh vốn chủ sở hữu, vốn vay để thực hiện xây dựng cầu bến, nhà chờ, đầu tư phương tiện, nhằm khai thác hiệu quả tuyến vận tải hành khách - hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giờ - Vũng Tàu (cung cấp bản sao báo cáo tài chính được kiểm toán trong 03 năm gần nhất, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và các tài liệu thuyết minh khác; có cam kết của tổ chức tín dụng cho vay).

- Phương tiện: Doanh nghiệp có tối thiểu 02 phương tiện thủy bảo đảm các tiêu chí như sau:

+ Trọng tải toàn phần: Khoảng 100 tấn.

+ Sức chở: Hành khách: Khoảng 250 khách.

+ Có phương án huy động phương tiện vận tải để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện theo phương án đấu giá.

- Cầu bến: Theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được Sở Giao thông vận tải thẩm định.

- Người trúng đấu giá phải sử dụng điểm kinh doanh theo đúng mục đích cho thuê đã cam kết trước khi tham gia đấu giá; Trong thời gian thuê không được sang nhượng hoặc cho thuê lại; trường hợp kinh doanh không đúng mục đích thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

- Cách thức đăng ký: Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm. Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cung cấp các loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định. Bản sao báo cáo tài chính được kiểm toán trong 03 năm gần nhất, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và các tài liệu thuyết minh khác, cam kết của tổ chức tín dụng cho vay, cam kết của doanh nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích cho thuê.

+ Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành, nộp đầy đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, phương thức, hình thức và bước giá của cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ, ngày 27/7/2020 (thứ 2), tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trừ trường hợp bất khả kháng phải dời ngày đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

- Bước giá: Tối thiểu 20.000.000 đồng, áp dụng từ vòng (lần) trả giá thứ 2 trở đi.

- Đối với mục Giá thu cố định: Người tham gia đấu giá phải trả giá từ 1.261.732.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi hai đồng) trở lên.

- Đối với Giá thu biến đổi (tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê): Người tham gia đấu giá phải trả giá phải trả giá từ tỷ lệ 0% trở lên.

Tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với cá nhân, tổ chức khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Khi đi đấu giá, Người tham gia cuộc đấu giá phải mang theo CMND/CCCD, ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá, mang theo giấy, bút để trả giá, giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.