(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2022 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lâm Đồng.

Địa chỉ: số 135, 145 đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 24/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 26/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 28/04/2022 - 17:30 24/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 27/05/2022

Địa điểm: trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2