(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 27/5/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1