(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Tân Uyên; Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 02 tài sản cụ thể như sau:

1. Tài sản 01: 01 lô vật tư thu hồi thanh lý của Văn phòng khu phố 4 và mái che thị trấn Tân Thành.

* Giá khởi điểm: 12.692.000 đồng (Mười hai triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng).

2. Tài sản 02: 01 lô vật tư thu hồi của nhà vệ sinh UBND xã Lạc An.

* Giá khởi điểm: 1.386.000 đồng (Một triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 22/4/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Tài sản 01 ≈ 2.500.000 đồng; Tài sản 02 ≈ 270.000 đồng.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 27/4/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274.6544447.