(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2021 do Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá.

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới; Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đơn vị tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành; Địa chỉ: Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.6620.888.

2. Tên tài sản đấu giá: Tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng, cũ hỏng (có danh mục kèm theo).

3. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT): 25.662.825 đồng (Hai mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, tám trăm hai mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm chi phí liên quan đến việc di dời, quản lý, trông giữ tài sản, xử lý tài sản theo quy định pháp luật, phí thuế khác... Mọi chi phí này do khách hàng trúng đấu giá thanh toán.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (Trong giờ hành chính): Từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 24/03/2021 tại Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; Tiền đặt trước.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 24/03/2021 tại Công ty đấu giá.

b. Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 24/03/2021 đến hết ngày 26/03/2021 tại Công ty đấu giá.

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ.

d. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/03/2021 đến hết ngày 26/03/2021.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành ban hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 9 giờ 30 phút ngày 27/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Ngày 27/3/2021, đấu giá tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng tại Hà Nội ảnh 1