(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Công ty CP lương thực Nam Trung Bộ ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá 23.928 cổ phiếu Vinamilk ảnh 1