(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2021 do UBND huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

Vị trí 1: Quyền sử dụng 02 ô đất tại khu 2B xã Tân Phú, huyện Tân Sơn. Diện tích: 112,5 m2/ô đất. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 100.000.000đồng/ô đất. Vị trí 2: Quyền sử dụng 08 ô đất ở tại xóm Mu xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn. Diện tích: từ 156 đến 321,6m2/ô đất; Giá khởi điểm: 1.800.000đồng/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000đồng/ô đất.

UBND huyện Tân Sơn (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đât)

Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 3