(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2020 do VCB Chi nhánh Đông Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 27/10/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ đối với Công ty Thiên Nhật Nam và Công ty Cao Duy Khải ảnh 1