Ngày 26/6/2020, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 88 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- 01 chiếc xe ô tô Mitsubishi biển số đăng ký 81K-7695 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004483 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/06/2008; Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số khung: 33V11000181; Số máy: NS3548.

- Giá khởi điểm là: 91.000.000 đồng (Chín mươi mốt triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật. Người mua trúng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm: vận chuyển, bóc xếp tài sản, nộp các khoản thuế, phí có liên quan đến tài sản đấu giá và liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Bước giá tối thiểu là: 3.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước là: 18.200.000 đồng/1 hồ sơ.

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá xe ô tô trên: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

  3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18 và 19/6/2020 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 88 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 23/6/2020.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp ngày 23/06/2020 trong giờ hành chính, nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý: Sau khi nộp đủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải liên hệ ngay cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

8. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum theo số tài khoản 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp số tiền trúng đấu giá (sau khi trừ số tiền đặt trước) về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum theo số tài khoản 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự, số tiền đặt trước không được trả lại, số tiền này thuộc về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum (người có tài sản đấu giá).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.

Chuyên đề