Ngày 26/4/2022, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2022 do Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 26/4/2022, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư