(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu ủy quyền như sau:
Ngày 26/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1