(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

23 lô hàng phế liệu các loại đang tồn đọng tại cảng Hải Phòng. (Đính kèm danh mục chi tiết tài sản đấu giá).

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Ngày 26/8/2021, đấu giá 23 lô hàng phế liệu tồn đọng tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá 23 lô hàng phế liệu tồn đọng tại thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá 23 lô hàng phế liệu tồn đọng tại thành phố Hải Phòng ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá 23 lô hàng phế liệu tồn đọng tại thành phố Hải Phòng ảnh 4
Ngày 26/8/2021, đấu giá 23 lô hàng phế liệu tồn đọng tại thành phố Hải Phòng ảnh 5