(BĐT) - Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 50/HĐDV-ĐGTS ngày 31/7/2020 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông và Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được tổ chức đấu giá theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất tọa lạc trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, gồm 06 thửa đất cụ thể như sau:

1.1. Thửa đất số 225, tờ bản đồ số 65, diện tích 188,3m2 (trong đó hành lang bảo vệ đê là 39,4m2). Diện tích đấu giá là 148,9m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp Vàm Kênh, xã Tân Thành (cặp đường huyện 08 thuộc đoạn từ cống Vàm Kênh đến hết tuyến). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 1.082.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 161.110.000 đồng. (Một trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm mười nghìn đồng).

1.2. Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 25, diện tích 215,8m2 (trong đó hành lang bảo vệ kênh là 148,1m2). Diện tích đấu giá là 67,7m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Tây (thuộc vị trí 1 có mặt tiền đường đan rộng 3,0m). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 2.402.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 162.615.000 đồng. (Một trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng).

1.3. Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 19, diện tích 204,9m2 (trong đó hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 50,4m2). Diện tích đấu giá là 154,5m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp 1, xã Gia Thuận (cặp đường huyện 02 thuộc đoạn từ cầu Hội đồng Huyền đến ngã tư Rạch Già). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 1.571.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 242.720.000 đồng. (Hai trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

1.4. Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 18, diện tích 230,1m2 (trong đó hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 71,4m2 và hành lang bảo vệ kênh là 34,5m2). Diện tích đấu giá là 124,2m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp 1, xã Gia Thuận (cặp đường huyện 02 thuộc đoạn từ cầu Hội đồng Huyền đến ngã tư Rạch Già). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 1.571.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 195.118.000 đồng. (Một trăm chín mươi lăm triệu, một trăm mười tám nghìn đồng).

1.5. Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 18. Diện tích đấu giá là 1.180,2 m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp 1, xã Gia Thuận (vị trí còn lại). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 552.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 651.470.000 đồng. (Sáu trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

1.6. Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 35. Diện tích đấu giá là 192,6m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp 2, xã Gia Thuận (vị trí 3, cặp đường đan rộng 1m). Mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: lâu dài. Hiện trạng: nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp. Đơn giá: 679.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 130.775.000 đồng. (Một trăm ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ và phí địa chính, đấu giá theo từng thửa đất.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản bán đấu giá ngày 20/8/2020 và ngày 21/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông để được hướng dẫn (Số 06, đường Trương Định, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ ngày 24/8/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

Ngày 26/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang   ảnh 1


- Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/8/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/8/2020.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, tài khoản số 6600201010920 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 11 giờ ngày 25/8/2020 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

6. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và khoản 1 Điều này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các qui định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trường hợp không trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Sổ hộ khẩu.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông (Số 06, đường Trương Định, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

- Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 ngày càng phức tạp, do đó ngày dự định tổ chức đấu giá có thể thay đổi, điều chỉnh theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc thay đổi, điều chỉnh (nếu có) sẽ thông báo đến người đã đăng ký tham gia đấu giá được biết để tiện tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa.

- Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.

+ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông (Số 06, đường Trương Định, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), điện thoại 0273-3560547./.