(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tràng An và PGBank ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức và huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 1