(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbak) Chi nhánh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 26/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Vietinbak Chi nhánh Bình Thuận ảnh 1