(BĐT) - Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 như sau:

1. Căn cứ:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11.

- Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng.

- Địa chỉ: Ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Số lượng giáo viên, nhân viên: 45.

- Số lượng học sinh/năm học: 700.

3. Tài sản đấu giá:

a. Loại tài sản: Cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng giữ xe.

b. Địa chỉ tài sản: Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng. Đ/c: Ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

c. Đặc điểm tài sản: Cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng giữ xe, chi tiết như sau:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin:

- Diện tích 150 m2.

- Vị trí: Khuôn viên trường.

- Nội dung cho thuê: Cung cấp dịch vụ căn tin để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ giải khát, ăn uống của học sinh; khách đến giao dịch, công tác; viên chức, người lao động làm việc tại trường.

- Thời gian cho thuê: 02 năm (tính theo năm học có 9 tháng).

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe:

- Diện tích cho thuê: 600 m2.

- Vị trí: khuôn viên trường.

- Nội dung cho thuê: Cung cấp dịch vụ giữ xe nhằm đáp ứng nhu cầu trông giữ xe cho học sinh, khách đến giao dịch, công tác tại trường.

- Thời gian cho thuê: 02 năm (tính theo năm học có 9 tháng).

4. Giá khởi điểm:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

55.000.000 đồng /năm (không bao gồm VAT)

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

45.000.000 đồng /năm (không bao gồm VAT)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 01 - 20/7/2021 tại địa chỉ tài sản.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 18/7/2021 tại Văn phòng Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng trong các buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

300.000 đồng/hồ sơ

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

300.000 đồng/hồ sơ

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

- Tổ chức; công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên; không đăng ký thay, mượn, thuê.

- Có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm.

- Cam kết có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ căn tin.

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

- Tổ chức; công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên; không đăng ký thay, mượn, thuê.

- Cam kết có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ giữ xe.

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng nhà trường từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 23/7/2021 vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ).

8. Tiền đặt trước (đặt cọc) khi tham gia đấu giá:

- Mức thu bằng 20% giá khởi điểm của tài sản cho thuê/năm. Cụ thể:

+ Tiền đặt cọc thuê mặt bằng căn tin: 55.000.000 đồng x 20% = 11.000.000 đồng.

+ Tiền đặt cọc thuê mặt bằng giữ xe: 45.000.000 đồng x 20% = 9.000.000 đồng.

- Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hạn chót: 16 giờ 30 phút, ngày 23/7/2021 (thu cùng lúc với thu hồ sơ).

- Nếu không trúng đấu giá thì được hoàn trả lại tiền đặt trước ngay sau ngày mở đấu giá.

- Nếu trúng đấu giá thì tiền đặt trước được trường giữ lại trong thời gian 2 năm. Nếu tự rút lui hoặc tự hủy hợp đồng thì không được hoàn trả tiền đặt trước.

9. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá:

- Nguyên tắc công khai, trung thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng phiếu kín.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26/7/2021.

- Địa điểm: Phòng giáo viên - Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng.

11. Thông báo kết quả đấu giá và ký kết hợp đồng:

- Giá đấu trúng thầu là giá cao nhất. Nếu có 2 phiếu giá cao nhất trùng nhau thì rút thăm.

- Thời gian ký hợp đồng là 02 năm học, được ghi trong Quyết định trúng thầu (từ tháng 01/8/2021 đến 31/7/2023). Nội dung chi tiết sẽ thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng. Khi chấm dứt hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và trường tổ chức đấu giá mới.

- Chủ thầu phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- Chủ thầu thực hiện thanh toán tiền thuê cho nhà trường đúng số lượng và thời gian được ghi trong hợp đồng. Nếu vì nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh kéo dài...) ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì được gia giảm ở mức độ phù hợp.

- Được sử dụng mặt bằng và máy che của căn tin, nhà xe hiện có.

- Chủ thầu tự sửa cơ sở vật chất trong thời gian sử dụng, được phép trang bị các dụng cụ, xây dựng bán kiên cố, kiên cố để phục vụ cho hoạt động khi có sự đồng ý của nhà trường. Khi chấm dứt hợp đồng thì trao lại cho nhà trường sử dụng phần xây dựng bán kiên cố, kiên cố.

- Chủ thầu tự trang bị hệ thống điện, nước và trả chi phí sử dụng.

Thông tin chi tiết: Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại Văn phòng - Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng. Số điện thoại: 0296.3634625.