(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

(Về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( Địa chỉ: số 21 đường, Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08h30 ngày 26/06/2020 Địa điểm tại Hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (Trụ sở cũ Thanh tra huyện Hải Lăng: số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có đủ hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp nước để đấu nối sử dụng. Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Diện tích: 722,0 m.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhóm nhà B, xây dựng hoàn thành năm: 1991, số tầng: 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 248,3 m.

5. Giá khởi điểm tài sản: Giá khởi điểm tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất Trụ sở cũ Thanh tra huyện Hải Lăng để tổ chức bán đấu giá với tổng giá trị: 7.363.937.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm ba mươi bảy ngàn đồng) trong đó:

Về đất: 6.837.340.000 đồng;

Tài sản trên đất: 526.597.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến hết ngày 23/06/2020. Tại nơi có tài sản bán đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 02/06/2020 đến hết 16h00 ngày 23/06/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẳn), người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị ( số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng). Số tài khoản: 0771.000000 575. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 23/05/2020.

9. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá, hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu vào thùng phiếu đặt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng để người tham gia bỏ hồ sơ đấu giá. (địa chỉ: số 21 Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 23/06/2020 (Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h30).

10. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là các tổ chức kinh tế trong nước thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu mua tài sản thông qua việc nộp hồ sơ có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định tại Thông báo, Quy chế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Điều kiện tham gia đấu giá:

a. Đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật. Kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất để đáp ứng nội dung này).

b. Đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá phải lập báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất đấu giá là xây dựng trụ sở thương mại dịch vụ; đông thời gữi kèm khái toán tổng mức đầu tư.

c. Văn bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã UBND huyện Hải Lăng ban hành tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011.

Đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đủ các điều kiện tham gia đấu giá (từ ngày 24/05/2020 đến 01/06/2020) để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thẩm định.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Số điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.