(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bình Thuận

Địa chỉ: Lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Số điện thoại: 02523999888

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc

Địa chỉ: Quốc lộ 28, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 23/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 25/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 28/04/2022 - 17:00 23/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 28/04/2022, đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/05/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận. Địa chỉ: Lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 26/05/2022

Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc

Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ảnh 4