(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản thứ nhất: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 86/QĐ- TTTV ngày 11/01/2021): Giá khởi điểm: 177.460.000 đồng.

-Tài sản thứ hai: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 704/QĐ- TTTV ngày 04/03/2021): Giá khởi điểm: 61.400.000 đồng.

-Tài sản thứ ba: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 356/QĐ-TTTV ngày 02/02/2021): Giá khởi điểm: 63.300.000 đồng.

-Tài sản thứ tư: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 705/QĐ-TTTV ngày 04/03/2021): Giá khởi điểm: 205.494.000 đồng.

-Tài sản thứ năm: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00016988/QĐ-TTTHTV ngày 28/01/2021): Giá khởi điểm: 10.500.000 đồng.

-Tài sản thứ sáu: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00016922/QĐ-TTTHTV ngày 25/02/2021): Giá khởi điểm: 16.560.000 đồng.

-Tài sản thứ bảy: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00017126/QĐ-TTTHTV ngày 22/02/2021): Giá khởi điểm: 39.000.000 đồng.

-Tài sản thứ tám: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00158160/QĐ-XPVPHC ngày 11/03/2021): Giá khởi điểm: 12.500.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 20/04/2021 đến 17h00’ ngày 21/04/2021.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 09/04/2021 đến 17h00’ ngày 23/04/2021.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 21/04/2021 đến 17h00’ ngày 23/04/2021.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 26/04/2021.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 32 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 7
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 8
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 9
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 10
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 11
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 12
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 13
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 14
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 15
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 16
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 17
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 18
Ngày 26/4/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 19