(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 do Viễn thông Bắc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1