(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền vào ngày 26/3/2021 như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy. Địa chỉ: Số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 01 lô đất thương mại dịch vụ quy hoạch tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Tổng diện tích là khu đất: 10.418 m2.

- Vị trí: Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

+ Phía Bắc: Giáp đường N1.

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư.

+ Phía Đông: Giáp đất Quy hoạch Công viên cây xanh.

+ Phía Tây: Giáp đất quy hoạch đường giao thông.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ dùng để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2. Tổng giá khởi điểm: 7.876.008.000 đồng (Bảy tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm lẻ tám nghìn). Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

3. Tiền đặt trước: 787.600.000 đồng (Bảy trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4. Tiền hồ sơ: 3.000.000 đồng/bộ (Ba triệu đồng chẵn).

5. Bước giá tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Tại Hội trường UBND huyện Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ, ngày 23/3/2021. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 09 - 20/3/2021, tại vị trí đất đấu giá thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 .

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 22 và ngày 23/3/2021.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.