(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản do bệnh viện tỉnh Ninh Thuận ủy quyền vào ngày 26/3/2021 như sau:

Đấu giá thanh lý bán phế liệu 07 loại máy (Máy siêu âm trắng đen Sonac eX4; Máy thở 16532-07; Máy thở 16186-07; Máy thở 16186-07; Máy X quang di động AD125P-Muxh; Máy X quang FSB302-1; Máy siêu âm trắng đen GM-6705A2E00) của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Đấu giá: Thanh lý bán phế liệu 07 loại máy (Máy siêu âm trắng đen Sonac eX4; Máy thở 16532-07; Máy thở 16186-07; Máy thở 16186-07; Máy X quang di động AD125P-Muxh; Máy X quang FSB302-1; Máy siêu âm trắng đen GM-6705A2E00) của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá đấu giá: Thanh lý bán phế liệu 07 loại máy (Máy siêu âm trắng đen Sonac eX4; Máy thở 16532-07; Máy thở 16186-07; Máy thở 16186-07; Máy X quang di động AD125P-Muxh; Máy X quang FSB302-1; Máy siêu âm trắng đen GM-6705A2E00) của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, có đặc điểm sau:

a) Máy siêu âm trắng đen:

- Ký hiệu: Sonac eX4;

- Nước sản xuất: Hàn Quốc;

- Năm đưa vào sử dụng: 2009.

b) Máy thở:

- Ký hiệu: 16532-07;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng: 2008.

c) Máy thở:

- Ký hiệu: 16186-07;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng: 2008.

d) Máy thở:

- Ký hiệu: 16186-07;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng: 2008.

e) Máy X quang di động:

- Ký hiệu: AD125P-Muxh;

- Nước sản xuất: Nhật;

- Năm đưa vào sử dụng: 1999.

f) Máy X quang:

- Ký hiệu: FSB302-1;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng: 2009.

g) Máy siêu âm trắng đen:

- Ký hiệu: GM-6705A2E00;

- Nước sản xuất: Đức;

- Năm đưa vào sử dụng: 2005.

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.457.800 đồng (Một triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn tám trăm đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng).

4. Tiền đặt trước: 290.000 đồng (Hai trăm chín mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp tiền mặt tại Trung tâm (từ 07 giờ 30 phút ngày 24/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

6. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 05/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 24/3/2021 trong giờ hành chính tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá;

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

9.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá nguyên lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 05/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26/3/2021 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 98/QC-TTDVĐGTS ngày 04/3/2021)