(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản do Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu ủy quyền vào ngày 26/3/2021 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Cho thuê Căn tin, diện tích 200m2, 28 cái bàn vuông chất liệu bằng gỗ và 224 cái ghế chất liệu gỗ, thời gian cho thuê là một năm, trong đó Trường nghỉ hè và tết Nguyên đán là 02 tháng. Địa chỉ: Tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3.2. Cho thuê mặt bằng nhà xe, diện tích 200m2, thời gian cho thuê là một năm, trong đó Trường nghỉ hè và tết Nguyên đán là 02 tháng. Địa chỉ: Tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc: Công văn số 2140/STC-GDNCS ngày 31/12/2020 của Sờ Tài chính tỉnh Bạc Liêu về việc thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục cho thuê của Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

4. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng/năm (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Tài sản 3.1 giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/năm.

- Tài sản 3.2 giá khởi điểm: 50.000.000 đồng/năm

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/3/2021 đến 17 giờ ngày 23/3/2021 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: Tài sản 3.1: 20.000.000 đồng; Tài sản 3.2: 10.000.000 đồng nộp ngày 23; 24; 25/3/2021 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu. ( số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: Tài sản 3.1: 150.000 đồng/hồ sơ; Tài sản 3.2: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/3/2021 đến 17 giờ ngày 23/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

( trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu thuê tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 13 giờ 30 phút ngày 26/3/2021.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.