(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2021 do UBND thành phố Chi Linh ủy quyền như sau:
Ngày 26/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Chi Linh, tỉnh Hải Dương ảnh 1