(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); địa chỉ: Số 194, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Theo hồ sơ tài sản của Ngân hàng cung cấp cho Trung tâm để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó có: Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 01/2017/HĐTC/KDVTT ngày 28/3/2017; Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm ngày 10/6/2019; Hợp đồng ủy quyền ngày 03/5/2019; Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Số phát hành BH717745, Số vào Sổ cấp Giấy Chứng nhận: CT08004 ngày 01/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Tấn Trung thì tài sản đưa ra đấu giá:

Tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm (không bao gồm quyền sử dụng đất) là quyền sở hữu công trình xây dựng Khu dịch vụ Tấn Trung; địa chỉ: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tài sản này nằm trên diện tích 2.873 m2 thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 1; địa chỉ thửa đất: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng: Đến ngày 07/5/2064; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, cụ thể:

- Nhà hàng + Nhà điều hành: Diện tích xây dựng: 358,7 m2; diện tích sàn 421,7 m2; cấp công trình: Cấp III; hình thức sở hữu: Riêng; thời hạn sở hữu: 07/5/2064.

- Nhà nghỉ: Diện tích xây dựng: 246,7 m2; diện tích sàn 246,7 m2; cấp công trình: Cấp IV; hình thức sở hữu: Riêng; thời hạn sở hữu: 07/5/2064.

- Nhà Karaoke: Diện tích xây dựng: 128,6 m2; diện tích sàn 128,6 m2; cấp công trình: Cấp IV; hình thức sở hữu: Riêng; thời hạn sở hữu: 07/5/2064.

Ghi chú: Toàn bộ công cụ, dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác (tài sản không thế chấp cho Ngân hàng) không thuộc khối tài sản đưa ra đấu giá nêu trên.

Giá khởi điểm: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 1, địa chỉ thửa đất: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Công trình xây dựng Khu dịch vụ Tấn Trung là tài sản trên đất thuê, không bao gồm quyền sử dụng đất thuê. Vì vậy, trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thì người tham gia đấu giá tài sản phải tự liên hệ đến các cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn trước các thông tin, nội dung, thủ tục về thuê đất, xây dựng, đầu tư, kinh doanh theo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh. Trường hợp đấu giá thành, Ngân hàng và người mua được tài sản đấu giá giao, nhận tài sản theo đúng nguyên hiện trạng như trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ, tài liệu mà Ngân hàng đã cung cấp cho Trung tâm. Nếu có xảy ra trường hợp người mua được tài sản đấu giá không được cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng ý cho thuê quyền sử dụng đất hoặc không có ý định đầu tư, kinh doanh thì phải tự tháo, phá, dỡ, dọn, vận chuyển toàn bộ tài sản, dá hạ, xà bần, vôi vữa theo đúng các quy định của pháp luật về tháo dỡ công trình xây dựng và pháp luật khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá để trả lại mặt bằng sạch cho Ngân hàng; thời hạn tháo, dỡ do Ngân hàng và người trúng đấu giá thỏa thuận; việc tháo, dỡ, vận chuyển toàn bộ tài sản từ tháo, dỡ có sự kiểm tra, giám giát của Ngân hàng; phải chịu toàn bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài sản có liên quan đến tài sản trúng đấu giá tính từ ngày bàn giao trên thực địa; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện công việc, nếu gây ra thiệt hại về tính mạng của người lao động, trật tự xã hội, vi phạm thời hạn tháo, dỡ;… thì người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường theo quy định.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá và các nội dung đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể:

+ Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá và các văn bản có liên quan, trực tiếp xem tài sản và đồng ý đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo nguyên hiện trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá như hiện trạng và theo hồ sơ đã được xem trước đó.

+ Người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu kỹ và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (kể cả các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trước khi trúng đấu giá tài sản, như: nợ tiền thuê đất, nợ tiền thuế đất, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, tiền phạt, tiền chậm trả, các nghĩa vụ còn nợ với Nhà nước khác,...) liên quan đến tài sản đấu giá từ trước đây cho đến thời điểm nhận tài sản trên thực tế, thực địa và các giấy tờ về tài sản của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

+ Người mua được tài sản đấu giá phải trực tiếp liên hệ đến cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và phải chịu toàn bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính khi đăng ký làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất theo quy định. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất; không thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất mà vẫn sử dụng tài sản và hồ sơ của tài sản trúng đấu giá để lưu hành, tham gia vào các giao dịch trên thị trường thì người mua được tài sản đấu giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Ngân hàng và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính nào cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

+ Việc đơn phương chấm dứt việc thực hiện các Hợp đồng, hủy kết quả đấu giá tài sản do các bên thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Bộ Luật Dân sự năm 2015.

+ Tự chịu các khoản chi phí, nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng đất thuê, tài sản trúng đấu giá và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản trên đất phát sinh kể từ thời điểm hoàn thành việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài sản trên thực tế.

+ Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng, chứng thực, xác nhận Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Sau khi nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

+ Giấy Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

+ Quyết định thành lập tổ chức/Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng phải còn trong thời gian nộp tiền đặt trước để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời gian nêu trên cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/12/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.