(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu vào ngày 26/12/2018 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đắk Nông

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng sắt; Khai thác đá, ...

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 15h30 ngày 19/12/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 26/12/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ ngày 02/01/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019