(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2021, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1