(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản trên đất gắn quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện Dự án nhà ở thương mại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất đấu giá: Đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 và chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

+ Diện tích khu đất thực hiện dự án là 26.052,99 m2;

+ Diện tích đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá thực hiện dự án là: 26.052,99 m2.

+ Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng là đất chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch..

- Tài sản gắn liền với đất gồm 04 trụ sở cũ: Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai; Trường THPT số 1 Lào Cai; Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Lào Cai.

- Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Hình thức giao đất: Nhà nước đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai và dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

Tổng giá khởi điểm: 186.642.258.000 đồng, trong đó:

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 04 trụ sở là: 176.553.837.000 đồng.

- Giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất 04 trụ sở cũ là: 10.088.421.000 đồng.

(Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b. Tiền đặt trước: 37.300.000.000 đồng (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2020, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c. Tiền hồ sơ: 4.000.000 đồng /hồ sơ/ tài sản

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Khách hàng được đánh giá đạt yêu cầu để đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá cụ thể sau:

6.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

6.1.1. Các đối tượng được phép tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

6.1.2. Các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

6.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định tại Mục 4.2 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện Dự án nhà ở thương mại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải gửi hồ sơ đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai để thẩm định, đánh giá (hồ sơ gồm 09 bộ; Trong đó 01 bộ gốc và 08 bộ bản sao chụp).

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển: Ngày 13/11/2020 (trong giờ hành chính)

Hồ sơ

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 17/11/2020;

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 23/11/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 23/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 05/11 và 06/11/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/11/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143.821.189 (Trong giờ hành chính).