(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá 4 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1