(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn như sau:
Ngày 26/10/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại – Xuất nhập khẩu Chuột túi việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1