Ngày 25/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2023 do Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 02153827868

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng

Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở tại lô LK4, LK6.2 tại tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. - Số lượng: gồm 09 thửa đất, Trong đó: + Lô LK4 (mặt đường 11,5m): 07 thửa đất gồm các thửa 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 thuộc trích đo địa chính số 122A-2022 ngày 12/9/2022, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng. + Lô LK6.2 (mặt đường 27m): 02 thửa đất gồm các thửa 32, 43 thuộc trích đo địa chính số 122A-2022 ngày 12/9/2022, tổ dân phố 7,thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng -Tổng diện tích 09 thửa đất: 882,0m2 (98m2/thửa đất)

09 thửa

Đất sạch

Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

4,362,960,000

870,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 08/05/2023 - 17:00 22/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo thông báo trên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/05/2023

Địa điểm: Tầng 1, Hội trường HĐND-UBND huyện Mường Ảng

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư