Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng bãi để xe tại Trường THPT Tôn Thất Tùng, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Trường THPT Tôn Thất Tùng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng bãi để xe để kinh doanh dịch vụ trông giữ xe cho học sinh của trường, chi tiết như sau: - Diện tích: 70 m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng (trừ 3 tháng hè và các ngày lễ tết) (Học kỳ 1: 4 tháng, học kỳ 2: 4 tháng). - Giá thuê ổn định trong 5 năm - Điều kiện thanh toán: Điều kiện thanh toán: Thanh toán 2 lần/năm vào đầu mỗi học kỳ. (Từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng 9 và tháng 1 hằng năm). Riêng đối với năm thứ nhất: người trúng đấu giá nộp đủ tiền thuê của 2 tháng của học kỳ 1 trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản. (Dự kiến năm đầu tiên cho thuê 6 tháng, thời gian bắt đầu thuê từ tháng 11 năm 2021).

Trường THPT Tôn Thất Tùng

Chuyên đề