(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2020 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

315 máy móc thiết bị là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí hàng hải Sài Gòn đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Tài sản được bán đấu giá theo từng nhóm như sau:

N1: 01 cần trục bánh xích 250 tấn Kobelco model 7250-2F. Giá khởi điểm (GKĐ): 11,486,000,000 đồng

N2: 01 cẩu bánh xích Kobelco 250 tấn 7250-2F. GKĐ: 15,157,000,000 đồng.

N3: 01 xe nâng 150 tấn Model DCY 150. GKĐ 3,421,000,000 đồng.

N4: 01 xe nâng 150 tấn. GKĐ: 4,040,000,000 đồng.

N5: 01 xe chở Block 100T. GKĐ: 3,417,000,000 đồng.

N6: 01 máy uốn thép mỏ. GKĐ: 4,465,000,000 đồng.

N7: 01 cần trục bánh xích 50 tấn XCMG QY50. GKĐ: 1,575,000,000 đồng.

N8: 01 cần trục bánh xích 50 tấn XCMG QY50. GKĐ: 1,575,000,000 đồng.

N9: 01 cần trục bánh lốp 25 tấn XCMG 25K5, GKĐ: 1,181,000,000 đồng.

N10: 01 xe tải cẩu QY25K5-I. GKĐ: 1,823,000,000 đồng.

N11: 01 máy cắt thép tự động 4500X28000MM + 01 máy cắt thép tự động 4MX28M. GKĐ: 1.649.000.000 đồng.

N12: 01 xe nâng 5 tấn model FD50T9 + 01 xe nâng hàng 3T TCM FD30T3Z. GKĐ: 716,000,000 đồng.

N13: 01 xe nâng 10 tấn model FD100Z8. GKĐ: 1,014,000,000 đồng.

N14: 01 xe nâng hàng 10T TCM FD100Z8. GKĐ: 747,000,000 đồng.

N15: 01 cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m. GKĐ: 507,000,000 đồng.

N16: 01 cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m. GKĐ: 507,000,000 đồng.

N17: 01 cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m. GKĐ: 507,000,000 đồng.

N18: 01 cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m. GKĐ: 430,000,000 đồng.

N19: 01 cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m. GKĐ: 430,000,000 đồng.

N20: 01 cẩu trục 10T khẩu độ 19 m, cao 7 m, dài 80 m + Cầu trục dầm đôi 10 tấn. GKĐ: 429,000,000 đồng.

N21: 02 máy phát điện 750KVA. GKĐ: 1,296,000,000 đồng.

N22: 01 máy phát điện SBMPOWER. GKĐ: 1,429,000,000 đồng.

N23: 01 máy phát điện SBMPOWER. GKĐ: 1,429,000,000 đồng.

N24: 01 máy nén khí Airman PDS655S-4B2 + 01 máy nén khí trục vít Airman PDS655S-4B2 + 01 máy làm khô không khí 750CFM. GKĐ: 1,565,000,000 đồng.

N25: 02 hệ thống hút bụi di động 50,000 CMH + 02 hệ thống hút bụi sơn di động 50,000 CMH. GKĐ: 1,056,000,000 đồng.

N26: 01 hệ thống điều ẩm hoạt động bằng khí AR 12000 SE + 01 hệ thống phun hạt MBRS 2P/4G + 01 hệ thống thu hồi bằng chân không. GKĐ: 1,379,000,000 đồng.

N27: 02 hệ thống thu hồi hạt mài bằng chân không ABRV-90. GKĐ: 1,461,000,000 đồng.

N28: 01 hệ thống phun và thu hồi hạt mài di động. GKĐ: 1,520,000,000 đồng.

N29: 10 gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn. GKĐ: 460,000,000 đồng.

N30: 01 ròng rọc. GKĐ: 535,000,000 đồng.

N31: 01 ròng rọc. GKĐ: 535,000,000 đồng.

N32: 01 ròng rọc. GKĐ: 535,000,000 đồng.

N33: 01 ròng rọc. GKĐ: 535,000,000 đồng.

N34: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T+ 01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 437,000,000 đồng.

N35: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T + 01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 405,000,000 đồng.

N36: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T +01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 437,000,000 đồng.

N37: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T + 01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 405,000,000 đồng.

N38: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T + 01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 437,000,000 đồng.

N39: 01 ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T + 01 Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg. GKĐ: 405,000,000 đồng.

N40: 03 bộ ủ nhiệt JST. GKĐ: 303,000,000 đồng.

N41: 01 hệ thống cân chỉnh đồng trục D525B + 01 máy laser D650 Linebore + 01 máy khắc laser F-20RZ + 01 hệ thống cân chỉnh đồng trục easy laser detectr 30mm. GKĐ: 1,106,000,000 đồng.

N42: 01 máy thử tải cho máy phát điện 3000KW. GKĐ: 1,288,000,000 đồng.

N43: 01 thiết bị chuyển đổi tần số 300KVA. GKĐ: 954,000,000 đồng.

N44: 01 thiết bị thử tải máy phát điện 6000KW. GKĐ: 3,674,000,000 đồng.

N45: 01 máy bấm đầu cos thủy lực Uniflex HM380iB c/w Acc. GKĐ: 831,000,000 đồng.

N46: 01 máy bấm ống thủy lực Unifiex S6.3 Ecoline + 01 máy đục thủy lực SPT: AL-44. GKĐ: 330,000,000 đồng.

N47: 28 kích thủy lực 50T RLR 506. GKĐ: 588,000,000 đồng.

N48: 01 máy uốn ống thép EMB 642 + 01 máy uốn ống thép GS-HYDRO. GKĐ: 524,000,000 đồng.

N49: 01 máy hàn trong lỗ PN: BB2250 + 01 thiết bị tháo lắp bu lông bằng khí nén Model TTM-2000-02-00-CC + 01 thiết bị tháo lắp bu lông bằng khí nén Model TTM-2000-02-00-CC +01 máy bơm khí nén 1500Bar BT-1506 Brand BOLTIGHT. GKĐ 707,000,000 đồng.

N50: 01 máy tiện Denver HL-1120x5000. GKĐ 1,067,000,000 đồng.

N51: 01 máy tiện Denver HG - 800x3200 + 01 Máy tiện Denver HG - 760x3200. GKĐ: 787,000,000 đồng.

N52: 01 máy phay định hình tự động Climax LM5200. GKĐ 2,250,000,000 đồng.

N53: 01 máy phay trục X-Y hiệu Climax kiểu LM5200&LM6200 + 01 máy phay Eastar VH450. GKĐ: 2,194,000,000 đồng.

N54: máy cắt ống CNCXG-VI800. GKĐ: 1,649,000,000 đồng.

N55: máy cắt ống định hình Tayor CNCXG-IV 630. GKĐ: 789,000,000 đồng.

N56: 01 máy cắt CNC + 01 máy cắt tole. GKĐ: 814,000,000 đồng.

N57: 10 máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories. GKĐ: 300,000,000 đồng.

N58: 01 máy vát mép ống kim loại 18 – 24 inch + 01 máy vát mép ống kim loại 10 – 16 inch + 01 máy vát mép ống kim loại 4 - 8 inch. GKĐ: 1,399,000,000 đồng.

N59: 03 máy nén khí công nghiệp Model OGLC 110A + 02 Máy nén khí Landwward + 02 máy sấy khí ADEKOM model KA200AS. GKĐ: 1,009,000,000 đồng.

Từ N60 đến N65: Mỗi nhóm gồm 10 máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500. GKĐ: 380,000,000 đồng/ nhóm.

N66: 10 máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1. GKĐ: 380,000,000 đồng.

N67: 05 máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1 + 01 máy hàn hồ quang chìm Subare DC 1250 và phụ kiện. GKĐ: 510,000,000 đồng.

Từ N68 đến N70: Mỗi nhóm gồm 10 máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1. GKĐ: 460,000,000 đồng/ 01 nhóm.

N71: 05 máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3. GKĐ: 385,000,000 đồng.

N72: 01 máy toàn đạc điện tử Sokkia model FX-101 + 01 máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA9TESTD + 03 máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA4TMSTD + 04 máy thủy bình hiệu Sokkia model B40. GKĐ: 403,000,000 đồng.

N73: 06 máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3. GKĐ: 348,000,000 đồng.

N74: 07 PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W. GKĐ: 357,000,000 đồng.

N75: 02 xà lan. GKĐ: 1.006.000.000 đồng.

N76: máy cuộn dây cáp 100 tấn. GKĐ: 1,389,000,000 đồng.

N77: 01 tời kéo thủy lực PM-HSD-150 + 01 cáp thép nâng hàng 60mmX1500m. GKĐ: 3,782,000,000 đồng.

N78: 01 tời kéo thủy lực PM-HSD-150 + 01 cáp thép nâng hàng 60mmX1500m. GKĐ: 3,782,000,000 đồng.

N79: 02 cáp thép nâng hàng 108mmX30m + 04 tời 8 tấn 15KW 380V 50HZ. GKĐ: 548,000,000 đồng.

N80: 05 máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3. GKĐ: 405,000,000 đồng.

N81: 05 máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3. GKĐ: 405,000,000 đồng.

N82: 02 máy hàn gió đá. GKĐ: 624,000,000 đồng.

N83: 01 xe nâng người S60 + 01 xe nâng người 227 kg. GKĐ: 844,000,000 đồng.

N84: 01 máy phay tròn có bộ nguồn. GKĐ: 2,027,000,000 đồng.

N85: 01 máy phay vuông. GKĐ: 613,000,000 đồng.

N86: 01 máy doa lỗ + 01 thanh doa lỗ nhỏ BB2250 6ft PK. GKĐ: 1,352,000,000 đồng.

N87: 01 xe nâng điện Stacker + 01 nam châm điện nâng hàng. GKĐ: 472,000,000 đồng.

N88: 01 phao quây dầu + 02 túi nước thử tải 35 tấn. GKĐ: 415,000,000 đồng.

N89: 01 mái che và 04 bộ trụ quét thẻ có tay xoay vòng + 01 Trạm cân 80 tấn. GKĐ: 634,000,000 đồng.

N90: Bồn chứa CO2. GKĐ: 463,000,000 đồng.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của từng nhóm tài sản.

Xem tài sản: Tại số 99 KP.3, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM và tại KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30, ngày 10/08/2020 đến 11h00, ngày 22/08/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Công ty ĐGHD Minh Pháp. Đ/c: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM và tại Trụ sở BIDV TP.HCM. Đ/c: Số 134 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 20/08/2020 đến 16h00, ngày 24/08/2020.

Đấu giá: 08h30, ngày 25/08/2020.

Đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty ĐGHD Minh Pháp. Đ/c: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028.38453169.